میم خام آی سید انشالله

ساخت میم با "میم خام آی سید انشالله"

سایر میم های ساخته شده با میم خام آی سید انشالله

تو گفتی امروز حقوق میدن... من گفتم انشالا

تو گفتی امروز حقوق میدن... من گفتم انشالا

تو گفتی امروز حقوق میدن... من گفتم انشالا

تو گفتی امروز حقوق میدن... من گفتم انشالا

ولی تو گفتی من دنیای توام... و این دنیا چیزی جز بازی...

ولی تو گفتی من دنیای توام... و این دنیا چیزی جز بازی...

ت

ت

تو گفتی کار تریدمپ آخر هفته تموم میشه... گفتم...

تو گفتی کار تریدمپ آخر هفته تموم میشه... گفتم...

تو گفتی بازار صعودی میشه ... گفتم انشالله 

تو گفتی بازار صعودی میشه ... گفتم انشالله 

میم ای سیدان شاالله|ولی تو گفته بودی کاندوم...

میم ای سیدان شاالله|ولی تو گفته بودی کاندوم...

میم ای سید ایشاالله|ولی تو گفته بودی حامله نمیشی

میم ای سید ایشاالله|ولی تو گفته بودی حامله نمیشی

میم ای سید ان شاالله|من به بابام گفتم

میم ای سید ان شاالله|من به بابام گفتم

میم ای سیدان شالله|پیام از قلمچی

میم ای سیدان شالله|پیام از قلمچی

میم ای سید ان شاالله|توکه گفتی بودی تااخر عمرم...

میم ای سید ان شاالله|توکه گفتی بودی تااخر عمرم...

میم گربه انشالله | آیفون ۱۴

میم گربه انشالله | آیفون ۱۴

میم آی سید انشالله - اسباب بازی

میم آی سید انشالله - اسباب بازی

میم  آی سید انشالله - کم سر و صدا

میم آی سید انشالله - کم سر و صدا

میم  آی سید انشالله - بیدار شدم

میم آی سید انشالله - بیدار شدم

میم آی سید انشاالله - کادو برای هر مناسبت

میم آی سید انشاالله - کادو برای هر مناسبت

میم آی سید انشالله- میم لایک کردن پست

میم آی سید انشالله- میم لایک کردن پست

میم ای سیدان شالله |ولی تو گفتی شب جمعه جایی نمیری

میم ای سیدان شالله |ولی تو گفتی شب جمعه جایی نمیری

میم ای سیدان شاالله|‌‌‌‌و لی توگفتی کسیو نداری

میم ای سیدان شاالله|‌‌‌‌و لی توگفتی کسیو نداری

میم آی سید انشالله _میم ما دوتا زندگی داریم

میم آی سید انشالله _میم ما دوتا زندگی داریم

میم دختر گریان و گربه | گفته بودی امتحانا غیر...

میم دختر گریان و گربه | گفته بودی امتحانا غیر...