میم خام بارنی

ساخت میم با "میم خام بارنی"

سایر میم های ساخته شده با میم خام بارنی

حریف که با بهترین گان نزدیکم میشه... منی که تیر...

حریف که با بهترین گان نزدیکم میشه... منی که تیر...

باز هم من و شانسم🗿

باز هم من و شانسم🗿

وقتی با دوستت دعوا میکنی                وقتی با بابات...

وقتی با دوستت دعوا میکنی وقتی با بابات...

میم نشستن پنگوئن-میم قهر کردنم

میم نشستن پنگوئن-میم قهر کردنم

ده دقیقه دیگه نانوایی خلوت تر میشه اون موقع میرم......

ده دقیقه دیگه نانوایی خلوت تر میشه اون موقع میرم......

طرفداران گیگا چد ... من گیگا چد واقعی هستم 🗿... من...

طرفداران گیگا چد ... من گیگا چد واقعی هستم 🗿... من...

برم یکشنبه خلوت تره... برم یکشنبه خلوت تره🤣

برم یکشنبه خلوت تره... برم یکشنبه خلوت تره🤣

پدرای ایرانی... جمعه حرکت میکنیم که به ترافیک...

پدرای ایرانی... جمعه حرکت میکنیم که به ترافیک...

روز اول میرم دانشگاه اگه کسی نیومده بود...

روز اول میرم دانشگاه اگه کسی نیومده بود...

فارسی را پاس بداریم

فارسی را پاس بداریم

عباس بوعذار را دوست بداریم

عباس بوعذار را دوست بداریم

آدم باشیم

آدم باشیم

قیمه را در ماست نریزید

قیمه را در ماست نریزید

لقمه کش نریم

لقمه کش نریم

میم خام آتش و فوک-روزی که قراره عمم اینا بیان...

میم خام آتش و فوک-روزی که قراره عمم اینا بیان...

میم آتش و فوک - دستشویی

میم آتش و فوک - دستشویی

میم آتش و فوک - وضعیت بد نمرات

میم آتش و فوک - وضعیت بد نمرات

میم آتش و فوک - انبر هرد

میم آتش و فوک - انبر هرد

میم آتش و فوک - لباس داداشم

میم آتش و فوک - لباس داداشم

میم آتش و فوک - خراب کاری

میم آتش و فوک - خراب کاری

میم آتش و فوک - مادر عصبانی

میم آتش و فوک - مادر عصبانی

میم آتش و فوک - معلم عصبانی

میم آتش و فوک - معلم عصبانی

میم آتش و فوک - خواهر ظرف شو

میم آتش و فوک - خواهر ظرف شو

میم آتش و فوک - مشتری و فروشنده

میم آتش و فوک - مشتری و فروشنده

میم آتش و فوک - سویچ ماشین

میم آتش و فوک - سویچ ماشین

میم باز لایتر-میم اسباب بازی ها - میم وقتی همه...

میم باز لایتر-میم اسباب بازی ها - میم وقتی همه...

میم باز لایتر-میم اسباب بازی ها - میم زود بریم شمال

میم باز لایتر-میم اسباب بازی ها - میم زود بریم شمال

من نمیخوام مثل بقیه باشم... من نمیخوام مثل بقیه...

من نمیخوام مثل بقیه باشم... من نمیخوام مثل بقیه...

چشم

چشم

میم نگاه کردن آقای شگفت انگیز-میم وقتی بهم میگن کل...

میم نگاه کردن آقای شگفت انگیز-میم وقتی بهم میگن کل...

بستنی  رایگانه و فقط برای پاتریک جان... راست می...

بستنی  رایگانه و فقط برای پاتریک جان... راست می...

میم نشستن پنگوئن- میم کار برای فردا

میم نشستن پنگوئن- میم کار برای فردا

میم نگاه کردن آقای شگفت انگیز- میم گیمر ها ساکن

میم نگاه کردن آقای شگفت انگیز- میم گیمر ها ساکن

میم باز لایتر _ میم تعویض پلاک

میم باز لایتر _ میم تعویض پلاک