میم خام زن و شوهر

ساخت میم با "میم خام زن و شوهر"

سایر میم های ساخته شده با میم خام زن و شوهر

حتما داره به یکی دیگه فکر میکنه... قبل از این...

حتما داره به یکی دیگه فکر میکنه... قبل از این...

وقتی  داره به یه زن دیگه فکر میکنه - میم زن و شوهر

وقتی داره به یه زن دیگه فکر میکنه - میم زن و شوهر

میم زن وشوهر|گیاهخوارا چرا اب میخورن

میم زن وشوهر|گیاهخوارا چرا اب میخورن

میم زن و شوهر - فرد دروغ گو

میم زن و شوهر - فرد دروغ گو

یعنی به چی فکر میکنه؟... کاروان شترا که تو بچگی...

یعنی به چی فکر میکنه؟... کاروان شترا که تو بچگی...

میم خام زن و شوهر- میم وقتی  داره به یه زن دیگه فک...

میم خام زن و شوهر- میم وقتی داره به یه زن دیگه فک...

فردا کادو تولد چی بخرم ... یعنی داره به زن دوم  فکر...

فردا کادو تولد چی بخرم ... یعنی داره به زن دوم  فکر...

میم  زن و شوهر- میم وقتی به دخترخالش فکر میکنه

میم زن و شوهر- میم وقتی به دخترخالش فکر میکنه

میم  زن و شوهر- میم حتما داره به یه زن فکر میکنه

میم زن و شوهر- میم حتما داره به یه زن فکر میکنه

میم زن و شوهر - گلهای فرش

میم زن و شوهر - گلهای فرش

میم زن شکاک - میم چطور رئیسمو بپیچونم

میم زن شکاک - میم چطور رئیسمو بپیچونم

میم زن و شوهر-میم فکر مرد و زن

میم زن و شوهر-میم فکر مرد و زن

یعنی الان داره به کدوم زنیکه فکری می کنه... فردا...

یعنی الان داره به کدوم زنیکه فکری می کنه... فردا...

میم چرا گوزن شوهر آهو نیست

میم چرا گوزن شوهر آهو نیست