میم خام قطار و اتوبوس

ساخت میم با "میم خام قطار و اتوبوس"

سایر میم های ساخته شده با میم خام قطار و اتوبوس

برای آزادی     بوی گل و سوسن و  یاسمن آید

برای آزادی بوی گل و سوسن و  یاسمن آید

کنکور - میم قطار و اتوبوس

کنکور - میم قطار و اتوبوس

منی که کل فقه ۲ رو بجز متاجر خوندم... ۱۳ نمره از...

منی که کل فقه ۲ رو بجز متاجر خوندم... ۱۳ نمره از...

میم قطار و اتوبوس - پروژه

میم قطار و اتوبوس - پروژه

میم قطار و اتوبوس - مشتری

میم قطار و اتوبوس - مشتری

میم قطار و اتوبوس - دعوا

میم قطار و اتوبوس - دعوا

میم قطار و اتوبوس - مخ زنی

میم قطار و اتوبوس - مخ زنی

میم قطار و اتوبوس - داداشی

میم قطار و اتوبوس - داداشی

میم قطار و اتوبوس - امتحان شیمی

میم قطار و اتوبوس - امتحان شیمی

میم قطار و اتوبوس - وی اءی آر

میم قطار و اتوبوس - وی اءی آر

میم قطار و اتوبوس - اکس

میم قطار و اتوبوس - اکس

میم قطار و اتوبوس - سوالای پشت برگه

میم قطار و اتوبوس - سوالای پشت برگه

میم قطار و اتوبوس - منی که از رفیقام حمایت می کنم

میم قطار و اتوبوس - منی که از رفیقام حمایت می کنم

میم قطار و اتوبوس - لباس جدید

میم قطار و اتوبوس - لباس جدید

میم میم قطار و اتوبوس - دهه هشتاد و شصت

میم میم قطار و اتوبوس - دهه هشتاد و شصت

میم میم قطار و اتوبوس - از بچه مردم یاد بگیر

میم میم قطار و اتوبوس - از بچه مردم یاد بگیر

میم میم قطار و اتوبوس - ساعت سه شب

میم میم قطار و اتوبوس - ساعت سه شب

میم میم قطار و اتوبوس - انگشت پا

میم میم قطار و اتوبوس - انگشت پا

میم میم قطار و اتوبوس - بلوغ

میم میم قطار و اتوبوس - بلوغ

میم میم قطار و اتوبوس - نوتیف اینستا

میم میم قطار و اتوبوس - نوتیف اینستا

میم قطار و اتوبوس - پول تو جیبیمون

میم قطار و اتوبوس - پول تو جیبیمون

ما ک داریم راجب خایه مال حرف میزنیم... پسر عباس که...

ما ک داریم راجب خایه مال حرف میزنیم... پسر عباس که...

ما که داریم دنبال خایه مال میگردیم... حسین که...

ما که داریم دنبال خایه مال میگردیم... حسین که...

میم قطار و اتوبوس-میم وام و اقساطش

میم قطار و اتوبوس-میم وام و اقساطش

میم قطار و اتوبوس | وقتی عمه میشی

میم قطار و اتوبوس | وقتی عمه میشی

میم قطار و اتوبوس - عموجون بیا اینم عیدی تو

میم قطار و اتوبوس - عموجون بیا اینم عیدی تو

میم قطار و اوتوبوس - منی که نمیخوام عید رو تبریک...

میم قطار و اوتوبوس - منی که نمیخوام عید رو تبریک...

میم قطار و اتوبوس - جنگ جهانی

میم قطار و اتوبوس - جنگ جهانی

میم قطار و اتوبوس | آموزش دانشگاه

میم قطار و اتوبوس | آموزش دانشگاه

میم قطار و اتوبوس | وقتی عید میریم میهمونی

میم قطار و اتوبوس | وقتی عید میریم میهمونی

دخترم بیا اینم عیدی تو... مامانم : نمیخاد دیگه بزرگ...

دخترم بیا اینم عیدی تو... مامانم : نمیخاد دیگه بزرگ...

میم قطار و اتوبوس-میم وقتی میخوام برم درس بخونم

میم قطار و اتوبوس-میم وقتی میخوام برم درس بخونم

میم خام قطار و اتوبوس - کنکور

میم خام قطار و اتوبوس - کنکور

میم قطار و اتوبوس | خانواده ایرانی

میم قطار و اتوبوس | خانواده ایرانی

حریم  شخصی من ... من مادرتم

حریم  شخصی من ... من مادرتم

منی که دارم از تابستون لذت می برم... باز آمد بوی ماه...

منی که دارم از تابستون لذت می برم... باز آمد بوی ماه...

میم قطار| حرف دلمو به کراشم میزنم

میم قطار| حرف دلمو به کراشم میزنم