میم خام مرد شگفت انگیز عصبی

ساخت میم با "میم خام مرد شگفت انگیز عصبی"

سایر میم های ساخته شده با میم خام مرد شگفت انگیز عصبی

وقتی 4 تا پلیر رو میزنی  ولی یه نوب از پشت میزنه 

وقتی 4 تا پلیر رو میزنی  ولی یه نوب از پشت میزنه 

خب بزار آتیش رو با اب خاموش کنم بریم... الان تموم...

خب بزار آتیش رو با اب خاموش کنم بریم... الان تموم...

میم ریختن بنزین روی آتیش-میم دوران سرما خوردگی

میم ریختن بنزین روی آتیش-میم دوران سرما خوردگی

میم ریختن بنزین روی آتیش-میم دعوای فامیلی

میم ریختن بنزین روی آتیش-میم دعوای فامیلی

میم ریختن بنزین روی آتیش- میم دعوای فامیلی

میم ریختن بنزین روی آتیش- میم دعوای فامیلی

میم ریختن بنزین روی آتیش-میم وقتی میخوام سوتی هام...

میم ریختن بنزین روی آتیش-میم وقتی میخوام سوتی هام...

وقتی داری با بابا ها ریاضی می خونی 

وقتی داری با بابا ها ریاضی می خونی 

میم شگفت انگیزان - میم مرد عصبی - میم فروشنده

میم شگفت انگیزان - میم مرد عصبی - میم فروشنده

میم مرد شگفت انگیز-میم وقتی از مغازه چیزی نمی خرم

میم مرد شگفت انگیز-میم وقتی از مغازه چیزی نمی خرم

میم مرد شگفت انگیز-میم تفاوت سگ و گربه

میم مرد شگفت انگیز-میم تفاوت سگ و گربه

بابا ها وقتی ریاضی یاد میدن: نخیر غلطه زمان ما...

بابا ها وقتی ریاضی یاد میدن: نخیر غلطه زمان ما...