میم خام پیرمرد مشهور زیاد (آندرس آراتو)

ساخت میم با "میم خام پیرمرد مشهور زیاد (آندرس آراتو)"

سایر میم های ساخته شده با میم خام پیرمرد مشهور زیاد (آندرس آراتو)

رمز های گوگل

رمز های گوگل

نمیدونم

نمیدونم

tank alpha... tank beta

tank alpha... tank beta

وقتی نصف شب یهو یادم میفته امتحان دارم-میم مرد...

وقتی نصف شب یهو یادم میفته امتحان دارم-میم مرد...

وقتی انگشت کوچیکه پام میخوره به مبل - میم فریاد زدن

وقتی انگشت کوچیکه پام میخوره به مبل - میم فریاد زدن

... فیلتر شکن غیر فعال                        فیلترشکن...

... فیلتر شکن غیر فعال                        فیلترشکن...

... زمانی که منتظر هستم تا حرف مامانم با خالم تموم...

... زمانی که منتظر هستم تا حرف مامانم با خالم تموم...

میم قرص قرمز و آبی - میم درس خوندن

میم قرص قرمز و آبی - میم درس خوندن

وقتی اینترنت‌ قطع میشه

وقتی اینترنت‌ قطع میشه

وقتی با آب داغ خودتو میشوری

وقتی با آب داغ خودتو میشوری

وقتی شاد نمیاره

وقتی شاد نمیاره

وقتی تکالیفتو جا میذاری

وقتی تکالیفتو جا میذاری

میم خوام اسکلت |وقتی پایین منتظری ارایش خانومت...

میم خوام اسکلت |وقتی پایین منتظری ارایش خانومت...

میم خوام اسکلت |وقتی دوساعته نشستی منتظری مادرت...

میم خوام اسکلت |وقتی دوساعته نشستی منتظری مادرت...

هروم زاده آروم تر مگه داری میدی

هروم زاده آروم تر مگه داری میدی

هیچکس نمیدونه چرا من وجود دارم من هیچ هدفی تو...

هیچکس نمیدونه چرا من وجود دارم من هیچ هدفی تو...

مهم ترین ارزش

مهم ترین ارزش

رهبر کره شمالی: چه خبرتونه لاشیا یکم آرومتر ما هم...

رهبر کره شمالی: چه خبرتونه لاشیا یکم آرومتر ما هم...

میم گربه شگفت انگیز-میم وقتی توسط یار خودت نید...

میم گربه شگفت انگیز-میم وقتی توسط یار خودت نید...

میم پیانو-میم خریدن پیانو

میم پیانو-میم خریدن پیانو

میم پسر بچه با نمک-میم وقتی معلم ریاضیت...

میم پسر بچه با نمک-میم وقتی معلم ریاضیت...

... ....

... ....

میم خام بازی مرکب (اسکویید گیم)-وقتی دکتر آمپول...

میم خام بازی مرکب (اسکویید گیم)-وقتی دکتر آمپول...

میم آموزش دادن اسپایدر من-میم صدا های اتاق مادر و...

میم آموزش دادن اسپایدر من-میم صدا های اتاق مادر و...

وقتی میبینی کسایی که بهشون میگفتی رفیق  زنده و...

وقتی میبینی کسایی که بهشون میگفتی رفیق  زنده و...

میم خام اسکلت-میم کی روش در انتظار سرمربی شدن

میم خام اسکلت-میم کی روش در انتظار سرمربی شدن

میم خام اسکلت-میم وقتی بابام میگه یه ماه وایسا

میم خام اسکلت-میم وقتی بابام میگه یه ماه وایسا

میم عصبانیت تام و جری-میم وقتی یه خواهر کوچیکتر...

میم عصبانیت تام و جری-میم وقتی یه خواهر کوچیکتر...

میم سئو- فیلتر شدن سایت

میم سئو- فیلتر شدن سایت

میم

میم

میم قلب درد سیاوش قمیشی | مردم ایران و خارج در دمای...

میم قلب درد سیاوش قمیشی | مردم ایران و خارج در دمای...

وایسم یا فرار كنم؟ ... عکس میگیرم

وایسم یا فرار كنم؟ ... عکس میگیرم

عید غدیر

عید غدیر

میم افسوس خوردن ند استارک | وقتی دوستم برمیگرده با...

میم افسوس خوردن ند استارک | وقتی دوستم برمیگرده با...

بازی  قراره بات ها رو قوی کنه

بازی  قراره بات ها رو قوی کنه

میم خام گربه شگفت انگیز-میم وقای میفهمی برگه...

میم خام گربه شگفت انگیز-میم وقای میفهمی برگه...

میم خام پیرمرد در اسکویید گیم-میم وقتی تنهایی پلی...

میم خام پیرمرد در اسکویید گیم-میم وقتی تنهایی پلی...

میم گرفتن مشت

میم گرفتن مشت

میم زامبی-میم بعد اینکه قاشق میخوره...

میم زامبی-میم بعد اینکه قاشق میخوره...

میم قرص قرمز - میم کاپیتان آمریکا

میم قرص قرمز - میم کاپیتان آمریکا

میم قرص قرمز - نوب سگ

میم قرص قرمز - نوب سگ

میم قرص قرمز - سیگار و و رزش

میم قرص قرمز - سیگار و و رزش

میم قرص قرمز - وقتی حالم بده

میم قرص قرمز - وقتی حالم بده

میم قرص قرمز - دسشویی قبل خواب

میم قرص قرمز - دسشویی قبل خواب

میم قرص قرمز - پس انداز کردن پول

میم قرص قرمز - پس انداز کردن پول

میم قرص قرمز - بهش زنگ بزنم

میم قرص قرمز - بهش زنگ بزنم

میم قرص قرمز - درس بخونم

میم قرص قرمز - درس بخونم

میم قرص قرمز - روغن بنفشه

میم قرص قرمز - روغن بنفشه

میم قرص قرمز - جوش رو صورت

میم قرص قرمز - جوش رو صورت

کچلی جان سینا

کچلی جان سینا

میم مرد خواب آلود-میم وقتی شب ساعت...

میم مرد خواب آلود-میم وقتی شب ساعت...

میم کچلی جان سینا-میم وقتی با بابام...

میم کچلی جان سینا-میم وقتی با بابام...

میم کچلی جان سینا-میم وقتی میرم آرایشگاه سر...

میم کچلی جان سینا-میم وقتی میرم آرایشگاه سر...

میم پیرمرد در اسکویید گیم-میم فرق من تو بقیه...

میم پیرمرد در اسکویید گیم-میم فرق من تو بقیه...

میم پیرمرد در اسکویید گیم-میم فرق من تو مهر و...

میم پیرمرد در اسکویید گیم-میم فرق من تو مهر و...

میم فریاد باب اسفنجی-میم وقتی یکی سرشو میکنه تو...

میم فریاد باب اسفنجی-میم وقتی یکی سرشو میکنه تو...

میم جیمی فالون و لورن میشل-میم امتحان کردن...

میم جیمی فالون و لورن میشل-میم امتحان کردن...

میم عرق کردن جوردن پیل- میم نوید محمد زاده و فرشته...

میم عرق کردن جوردن پیل- میم نوید محمد زاده و فرشته...

میم اسکلت|یه روزخوب میاد

میم اسکلت|یه روزخوب میاد

میم مرد خواب الود|سحرخیز میشم

میم مرد خواب الود|سحرخیز میشم

میم مرد خواب آلود-میم چت کردنم

میم مرد خواب آلود-میم چت کردنم

میم قرص قرمز- میم دوست پسر رو اذیت کردن

میم قرص قرمز- میم دوست پسر رو اذیت کردن

میم فریاد باب اسفنجی-میم جک تو جمع

میم فریاد باب اسفنجی-میم جک تو جمع

میم باب اسفنجی چشم سوخته

میم باب اسفنجی چشم سوخته

میم مرد خواب آلود-وقتی معلم وسط کلاس ازت سوال...

میم مرد خواب آلود-وقتی معلم وسط کلاس ازت سوال...

میم عرق کردن جوردن پیل- میم مزاحم دختر شدن

میم عرق کردن جوردن پیل- میم مزاحم دختر شدن

میم قرص قرمز-میم پسر لاشی و پسر مومن

میم قرص قرمز-میم پسر لاشی و پسر مومن

میم قرص قرمز- میم استخوان های غذا

میم قرص قرمز- میم استخوان های غذا

میم آدمک کارتونی در نور و تاریکی-میم سرد بودن صبح...

میم آدمک کارتونی در نور و تاریکی-میم سرد بودن صبح...

میم عرق کردن جوردن پیل - میم مراقب وسط امتحان

میم عرق کردن جوردن پیل - میم مراقب وسط امتحان

میم پیانو-میم کادو ای که من میخوام کادو ای که...

میم پیانو-میم کادو ای که من میخوام کادو ای که...

میم دخترک و فرشته-میم وقتی تو دستشویی گیر کردم

میم دخترک و فرشته-میم وقتی تو دستشویی گیر کردم

میم درگوشی صحبت کردن مرد با زن- میم وقتی به پسر...

میم درگوشی صحبت کردن مرد با زن- میم وقتی به پسر...

میم افسوس مرد سیگاری - میم ماندن در خانه

میم افسوس مرد سیگاری - میم ماندن در خانه

میم بازی مرکب - میم گرفتن کارنامه از مدرسه

میم بازی مرکب - میم گرفتن کارنامه از مدرسه

میم آدمک کارتونی در نور و تاریکی- میم خود بستنی

میم آدمک کارتونی در نور و تاریکی- میم خود بستنی

میم قرص قرمز- میم امتحان ریاضی

میم قرص قرمز- میم امتحان ریاضی

میم مرد خواب آلود - میم من صبح زود اط خواب پا می شم

میم مرد خواب آلود - میم من صبح زود اط خواب پا می شم

میم مرد خواب آلود-میم وقتی درست رو نخوندی و معلم...

میم مرد خواب آلود-میم وقتی درست رو نخوندی و معلم...

میم کشیدن بازیکن-میم وقتی مامانم میگه ناهار آمادس

میم کشیدن بازیکن-میم وقتی مامانم میگه ناهار آمادس

میم کشیدن بازیکن-میم بدبختی هام

میم کشیدن بازیکن-میم بدبختی هام

میم پیرمرد در اسکویید گیم-میم وقتی با دوستام قهر...

میم پیرمرد در اسکویید گیم-میم وقتی با دوستام قهر...

میم مرد خواب آلود-میم وقتی صبح استوری انگیزشی...

میم مرد خواب آلود-میم وقتی صبح استوری انگیزشی...

میم اسکلت-میم وقتی سریال ترکیه ای رو شروع میکنی

میم اسکلت-میم وقتی سریال ترکیه ای رو شروع میکنی

میم کشیدن بازیکن-میم وقتی میفهمیم سر چهار راه...

میم کشیدن بازیکن-میم وقتی میفهمیم سر چهار راه...

میم افسوس مرد سیگاری - میم سوال های نا مروبط دوست...

میم افسوس مرد سیگاری - میم سوال های نا مروبط دوست...

میم بازی مرکب - میم گم کردن هندزفری

میم بازی مرکب - میم گم کردن هندزفری

میم پیرمرد در اسکویید گیم - میم استعداد های من

میم پیرمرد در اسکویید گیم - میم استعداد های من

میم آدمک کارتونی در نور و تاریکی - میم خاطرات...

میم آدمک کارتونی در نور و تاریکی - میم خاطرات...

میم افسوس مرد سیگاری - میم منطق خانواده ها ایرانی

میم افسوس مرد سیگاری - میم منطق خانواده ها ایرانی

میم فریاد باب اسفنجی - میم وقتی گوشیتو گم می کنی

میم فریاد باب اسفنجی - میم وقتی گوشیتو گم می کنی

میم افسوس مرد سیگاری - میم نگهداشتن گربه

میم افسوس مرد سیگاری - میم نگهداشتن گربه

میم افسوس مرد سیگاری - میم تدریس کوسینوس

میم افسوس مرد سیگاری - میم تدریس کوسینوس

میم اسکلت | تصمیم گیری برای دیدن فیلم

میم اسکلت | تصمیم گیری برای دیدن فیلم

وقتی انگشت کوچکه پات  میخوره به لب تخت

وقتی انگشت کوچکه پات  میخوره به لب تخت

میم گربه شگفت انگیز

میم گربه شگفت انگیز

میم اسکلت-میم برنده شدن ماشین

میم اسکلت-میم برنده شدن ماشین

میم کچلی جان سینا-میم جان سینا اگر ایرانی بود

میم کچلی جان سینا-میم جان سینا اگر ایرانی بود

میم اسکلت - میم تنها ماندن

میم اسکلت - میم تنها ماندن

میم مسیح | دلایلی که ازدواج نمیکنم

میم مسیح | دلایلی که ازدواج نمیکنم

میم اسکلت | وقتی خانما میگن نیم ساعته حاضرم

میم اسکلت | وقتی خانما میگن نیم ساعته حاضرم

میم گربه شگفت انگیز_ میم وقتی انگشت کوچیکه پات...

میم گربه شگفت انگیز_ میم وقتی انگشت کوچیکه پات...

میم قلب درد | پسری که دوراشو زده

میم قلب درد | پسری که دوراشو زده

میم اولین کلمه بچه | بعد ۹ ماه زحمت کشیدن

میم اولین کلمه بچه | بعد ۹ ماه زحمت کشیدن

میم کچلی جان سینا - میم نصیحت کردن

میم کچلی جان سینا - میم نصیحت کردن

میم پیانو-وقتی پولامو جمع میکنم پیانو بخرم

میم پیانو-وقتی پولامو جمع میکنم پیانو بخرم

میم گربه ترسیده-میم دکتر اصلا نترس

میم گربه ترسیده-میم دکتر اصلا نترس

میم گربه وحشت کرده | وقتی تو بیو چشم نظر میذارن

میم گربه وحشت کرده | وقتی تو بیو چشم نظر میذارن

میم همبرگر باب اسفنجی- وقتی 6 ساعت پشت لپ تاپ...

میم همبرگر باب اسفنجی- وقتی 6 ساعت پشت لپ تاپ...

میم خاموش کردن سیستم 4 صبح

میم خاموش کردن سیستم 4 صبح

میم زامبی

میم زامبی

میم استغفر الله

میم استغفر الله

وقتی تو رستوران منتظری غذاتو بیارن

وقتی تو رستوران منتظری غذاتو بیارن

میم وقتی از بوفه مدرسه چیزی می خرم

میم وقتی از بوفه مدرسه چیزی می خرم

وقتی انگشت کوچیکه پام میخوره به مبل

وقتی انگشت کوچیکه پام میخوره به مبل

من در انتظار پامپ ارز هایی که گفتن قراره پامپ شن

من در انتظار پامپ ارز هایی که گفتن قراره پامپ شن