میم خام پیرمرد (آندرس آراتو)

ساخت میم با "میم خام پیرمرد (آندرس آراتو)"

سایر میم های ساخته شده با میم خام پیرمرد (آندرس آراتو)

قیمه ها رو نریزید تو ماستا

قیمه ها رو نریزید تو ماستا

قیمه ها رو نریزید تو ماستا

قیمه ها رو نریزید تو ماستا

حامیم... مسعود صادقلو... مجید رضوی

حامیم... مسعود صادقلو... مجید رضوی

link3... others... HACKATHON... useless work... damage... ... ...

link3... others... HACKATHON... useless work... damage... ... ...

بابا

بابا

کانال

کانال

وقتی قهرم-میم دوج کوین

وقتی قهرم-میم دوج کوین

وقتی با یکی دست میدم که دستاش خیسه-میم شستن دست

وقتی با یکی دست میدم که دستاش خیسه-میم شستن دست

دوتا گونی برنج - میم گیگا چاد کارتونی

دوتا گونی برنج - میم گیگا چاد کارتونی

پولدار نیستم ولی - میم گربه در حال گریه

پولدار نیستم ولی - میم گربه در حال گریه

کسی که زنگ زده:«من مدیر  مدرسه پسرتونم اون یکی...

کسی که زنگ زده:«من مدیر  مدرسه پسرتونم اون یکی...

خیانت

خیانت

مال تو رو خوندم... تو فرق داری

مال تو رو خوندم... تو فرق داری

میم bjdfl|وقتی پیش مهمونا گوشیت زنگ میخوره

میم bjdfl|وقتی پیش مهمونا گوشیت زنگ میخوره

میم bjdfl|وقتی بعد مهمونا میای خونه

میم bjdfl|وقتی بعد مهمونا میای خونه

میم bjdfl|وقتی بعد استاد میای کلاس

میم bjdfl|وقتی بعد استاد میای کلاس

میم bjdfl|وقتی برای خوندن انشات میری جلوی تخته

میم bjdfl|وقتی برای خوندن انشات میری جلوی تخته

میم bjdfl

میم bjdfl

PIXI

PIXI

میم دختربچه از میمون|الارم شیش صبح

میم دختربچه از میمون|الارم شیش صبح

میم دختربچه از میمون|نصیحت های مامان بزرگم

میم دختربچه از میمون|نصیحت های مامان بزرگم

میم فرار دختربچه ازمیمون|دست فروشای خیابون

میم فرار دختربچه ازمیمون|دست فروشای خیابون

میم فرار دختربچه ازمیمون|شهنازین عطرساتانلاری

میم فرار دختربچه ازمیمون|شهنازین عطرساتانلاری

فراردختربچه ازمیمون|فروشنده های مترو

فراردختربچه ازمیمون|فروشنده های مترو

میم فرار دختربچه ازمیمون|استاد فیزیک |من

میم فرار دختربچه ازمیمون|استاد فیزیک |من

میم فرار دختربچه ازمیمون|مهمونای عید |من

میم فرار دختربچه ازمیمون|مهمونای عید |من

میم فرار دختربچه ازمیمون|مهمونای عید |من

میم فرار دختربچه ازمیمون|مهمونای عید |من

میم فرار دختربچه ازمیمون|مهمونای عید |من

میم فرار دختربچه ازمیمون|مهمونای عید |من

میم فرار دختربچه ازمیمون|مهمونای عید |من

میم فرار دختربچه ازمیمون|مهمونای عید |من

میم فرار دختربچه ازمیمون|مهمونای عید |من

میم فرار دختربچه ازمیمون|مهمونای عید |من

میم فرار دختربچه ازمیمون|ریاضی|من

میم فرار دختربچه ازمیمون|ریاضی|من

میم فراردختربچه ازمیمون|روز تعطیل|مامانم

میم فراردختربچه ازمیمون|روز تعطیل|مامانم

میم فرار دختربچه ازمیمون|بدبختیامون

میم فرار دختربچه ازمیمون|بدبختیامون

مطمئنم داره به یه زن دیگه فکر میکنه... یعنی دماوند...

مطمئنم داره به یه زن دیگه فکر میکنه... یعنی دماوند...

میشه چندتا ازاون شانسای خوشگل به  منم بدی و بگی تو...

میشه چندتا ازاون شانسای خوشگل به  منم بدی و بگی تو...

... ‌

... ‌

برای دعوا؟

برای دعوا؟

بی احترامی؟

بی احترامی؟

میم سئو- دلیل فیلترینگ

میم سئو- دلیل فیلترینگ

میم سئو- سایت فروش پرده

میم سئو- سایت فروش پرده

میم پرده | وقتی فیلم میبینی بابات میاد

میم پرده | وقتی فیلم میبینی بابات میاد

میم بچه | پس کی میخواین بچه دار شین؟

میم بچه | پس کی میخواین بچه دار شین؟

میم بچه | پس کی میخوای ازدواج کنی؟

میم بچه | پس کی میخوای ازدواج کنی؟

میم بچه | رتبه کنکورت چند شد؟

میم بچه | رتبه کنکورت چند شد؟

میم دوج کوین | وقتی قهری

میم دوج کوین | وقتی قهری

C

C

پابجب و کالاف،،،،،،،،،،،و فورتنایت

پابجب و کالاف،،،،،،،،،،،و فورتنایت

من وقتی می فهمم یکی دو روز پیش ویدیو گذاشته:...

من وقتی می فهمم یکی دو روز پیش ویدیو گذاشته:...

میم چشم غره راک | منتظر ویدیو کالی

میم چشم غره راک | منتظر ویدیو کالی

میم مرد نارنجی پوش در ویرانی-میم وقتی تو بازی فقط...

میم مرد نارنجی پوش در ویرانی-میم وقتی تو بازی فقط...

میم خام قهر بودن زن و شوهر

میم خام قهر بودن زن و شوهر

میم فرار دختر بچه از میمون-میم وقتی از بچگی عشق...

میم فرار دختر بچه از میمون-میم وقتی از بچگی عشق...

ام غمگینی ویل اسمیت

ام غمگینی ویل اسمیت

میم بردن بردن کودک در شطرنج-میم صدا و سیما و مختار

میم بردن بردن کودک در شطرنج-میم صدا و سیما و مختار

میم خوابیدن اختاپوس-میم وقتی شب فیلم ترسناک...

میم خوابیدن اختاپوس-میم وقتی شب فیلم ترسناک...

میم لایک گربه-میم همیشه بعد از یه...

میم لایک گربه-میم همیشه بعد از یه...

میم بچه-میم سرعت اینترنت انقدر کند شده پستم تا...

میم بچه-میم سرعت اینترنت انقدر کند شده پستم تا...

میم بردن بردن کودک در شطرنج-میم شطرنج بازی کردن با...

میم بردن بردن کودک در شطرنج-میم شطرنج بازی کردن با...

میم پسرخوشپوش|به سراغ من می ایید

میم پسرخوشپوش|به سراغ من می ایید

میم پسرخوشپوش|هرباراین درو محکم نبند نرو

میم پسرخوشپوش|هرباراین درو محکم نبند نرو

میم بچه|وقتی دعواکردیم

میم بچه|وقتی دعواکردیم

میم بچه|خانواده ایرانی

میم بچه|خانواده ایرانی

میم بچه|فرشته شونه سمت راست

میم بچه|فرشته شونه سمت راست

bjdfl-میم وقتی به فامیلا سلام میدم

bjdfl-میم وقتی به فامیلا سلام میدم

میم دعوای تام با سگ-میم جنگ دو تا پرو پلیر

میم دعوای تام با سگ-میم جنگ دو تا پرو پلیر

میم گریه فرودو بگینز-میم وقتی حوس نیمرو کردم

میم گریه فرودو بگینز-میم وقتی حوس نیمرو کردم

میم من حامله ام

میم من حامله ام

همه کلاس... معلم امتحان ها سخت نیستن 

همه کلاس... معلم امتحان ها سخت نیستن 

میم تابلو در تظاهرات-میم تلاش کردن و شکست خوردن

میم تابلو در تظاهرات-میم تلاش کردن و شکست خوردن

میم دعوای تام با سگ-میم نامزد های مناظرات

میم دعوای تام با سگ-میم نامزد های مناظرات

... جن... خدا

... جن... خدا

میم مرد نارنجی پوش در ویرانی- میم جا مدادی

میم مرد نارنجی پوش در ویرانی- میم جا مدادی

میم قهر بودن زن و شوهر - میم فکر کردن به سنگ گرانیت

میم قهر بودن زن و شوهر - میم فکر کردن به سنگ گرانیت

میم بچه | چیزی که میخوام از کراشم بشنوم

میم بچه | چیزی که میخوام از کراشم بشنوم

میم بچه | مود من تو تابستون

میم بچه | مود من تو تابستون

میم تام دست به سینه- میم فیس کیوت آقاییش

میم تام دست به سینه- میم فیس کیوت آقاییش

میم مری جین و پیتر پارکر- میم استیو جابز

میم مری جین و پیتر پارکر- میم استیو جابز

میم مری جین و پیتر پارکر- میم هواپیما ها دیر تر...

میم مری جین و پیتر پارکر- میم هواپیما ها دیر تر...

میم مری جین و پیتر پارکر- میم کوسه ها

میم مری جین و پیتر پارکر- میم کوسه ها

میم مری جین و پیتر پارکر- میم آی ام گی

میم مری جین و پیتر پارکر- میم آی ام گی

میم دختری که به دیوار مشت میزند- میم دیر خوابیدن

میم دختری که به دیوار مشت میزند- میم دیر خوابیدن

میم قهر بودن زن و شوهر- میم فکر کردن به دختر

میم قهر بودن زن و شوهر- میم فکر کردن به دختر

میم غمگینی ویل اسمیت_ میم ویل اسمیت

میم غمگینی ویل اسمیت_ میم ویل اسمیت

میم پسر خوشپوش-میم وقتی میخوام تو خونه حرف من باشه

میم پسر خوشپوش-میم وقتی میخوام تو خونه حرف من باشه

میم مردی که با دوربین شکاری نگاه میکند-میم اجسام...

میم مردی که با دوربین شکاری نگاه میکند-میم اجسام...

میم فرار دختر بچه از میمون-میم وقتی باباها دوچرخه...

میم فرار دختر بچه از میمون-میم وقتی باباها دوچرخه...

میم پسر خوشپوش-میم وقتی تو مدرسه لات میشم

میم پسر خوشپوش-میم وقتی تو مدرسه لات میشم

میم دعوای تام با سگ-میم جنگ اوکراین و روسیه

میم دعوای تام با سگ-میم جنگ اوکراین و روسیه

میم خوابدین اوختاپوس-میم فیلم ترسناک دیدن

میم خوابدین اوختاپوس-میم فیلم ترسناک دیدن

میم زدن دو دکمه قرمز - خیلی از ما ایرانی ها

میم زدن دو دکمه قرمز - خیلی از ما ایرانی ها

میم بچه | خرید سیو‌ های اینستاگرام

میم بچه | خرید سیو‌ های اینستاگرام

میم بچه | وقتی دعوا کردیم بیا بگو غلط کردم

میم بچه | وقتی دعوا کردیم بیا بگو غلط کردم

میم بچه | چیزی که خانواده ایرانی از بچه اش میخواد

میم بچه | چیزی که خانواده ایرانی از بچه اش میخواد

میم بچه | چیزی که دانشجو ها میخوان

میم بچه | چیزی که دانشجو ها میخوان

میم بچه | چیزی که آدما از کراششون میخوان

میم بچه | چیزی که آدما از کراششون میخوان

میم پسر با لباس اسب تک شاخ | وقتی کراشت میگه اسب تک...

میم پسر با لباس اسب تک شاخ | وقتی کراشت میگه اسب تک...

میم گریه بچه | وضع عیدی دادنا

میم گریه بچه | وضع عیدی دادنا

میم دست دادن | بعد از دست دادن با آدمایی که ازشون...

میم دست دادن | بعد از دست دادن با آدمایی که ازشون...

میم دوج کوین-میم من 6 ساله وقتی دنیارو بهم میریزم

میم دوج کوین-میم من 6 ساله وقتی دنیارو بهم میریزم

میم دوج کوین | وقتی منتظرم دوست پسرم بیاد نازمو...

میم دوج کوین | وقتی منتظرم دوست پسرم بیاد نازمو...

میم پسر بچه گیمر_میم وقتی فیلترشکن م قطع میشه

میم پسر بچه گیمر_میم وقتی فیلترشکن م قطع میشه

میم ترول کیم_میم رفتن به دستشویی وسط درس مهم

میم ترول کیم_میم رفتن به دستشویی وسط درس مهم

میم لایک گربه گریان | عید دیدنی بیشتر از نیم ساعت...

میم لایک گربه گریان | عید دیدنی بیشتر از نیم ساعت...

میم - شوهر عمه

میم - شوهر عمه

میم شستن دست - اونی که دنگ نمیده

میم شستن دست - اونی که دنگ نمیده

میم شستن دست - موبایل گیمر

میم شستن دست - موبایل گیمر

میم گریه بچه | وقتی دخترا پریود میشن

میم گریه بچه | وقتی دخترا پریود میشن

میم لایک گربه-وقتی عکسای قدیمیم رو میبینم

میم لایک گربه-وقتی عکسای قدیمیم رو میبینم

میم لایک گربه-میم وقتی تو بچگی متوجه شدم خورشید 10...

میم لایک گربه-میم وقتی تو بچگی متوجه شدم خورشید 10...

میم لایک گربه _ میم وقتی میفهمم تنها چیزه مثبتی که...

میم لایک گربه _ میم وقتی میفهمم تنها چیزه مثبتی که...

میم لایک گربه-میم وقتی دوستم میواد کیفمو پرتاپ...

میم لایک گربه-میم وقتی دوستم میواد کیفمو پرتاپ...

میم گربه گریه کن | پولدار نیستم ولی خرج کردنم مثل...

میم گربه گریه کن | پولدار نیستم ولی خرج کردنم مثل...

میم پسر بچه گیمر - میم کاور کن بیناموس

میم پسر بچه گیمر - میم کاور کن بیناموس

میم تام با شات گان - میم تام و جری - میم عجب گیر آدم...

میم تام با شات گان - میم تام و جری - میم عجب گیر آدم...

میم لایک گربه - میم خام کشتن دوست صمیمی

میم لایک گربه - میم خام کشتن دوست صمیمی

میم لایک گربه-میم وقتی از درون مردی

میم لایک گربه-میم وقتی از درون مردی

میم سگ دوج کوین | وقتی میخوام معذرت خواهی کنم

میم سگ دوج کوین | وقتی میخوام معذرت خواهی کنم

میم شستن دست - دست دادن با نوب سگ

میم شستن دست - دست دادن با نوب سگ

میم پرده - دوس دختر

میم پرده - دوس دختر

میم پرده +18 - وقتی میخام حق نزنم!!

میم پرده +18 - وقتی میخام حق نزنم!!

میم پرده

میم پرده

میم پسر هکر - عوض کردن معدل با inspect element

میم پسر هکر - عوض کردن معدل با inspect element

مسیر هایی که تو زندگیم انتخاب می کنم

مسیر هایی که تو زندگیم انتخاب می کنم

میم کتک زدن مامانا

میم کتک زدن مامانا