میم خام پیرمرد مشهور (آندرس آراتو)

ساخت میم با "میم خام پیرمرد مشهور (آندرس آراتو)"

سایر میم های ساخته شده با میم خام پیرمرد مشهور (آندرس آراتو)

من بعد از 7524 سال منتظر بودن برای وصل شدن وی پی ان

من بعد از 7524 سال منتظر بودن برای وصل شدن وی پی ان

هعی .امرو خیلی موقعیت داشتم

هعی .امرو خیلی موقعیت داشتم

اینجا کجاست ؟... ایران 

اینجا کجاست ؟... ایران 

گمنام که این همه پست گذاشته:

گمنام که این همه پست گذاشته:

وقت 

وقت 

من بعد از اینکه نمرات وینی پو رو دیدم

من بعد از اینکه نمرات وینی پو رو دیدم

من... اون دوستم که هرروز  سوتی میده

من... اون دوستم که هرروز  سوتی میده

وقتی چشم هات رو ببندی  اون ها هنوز هم دارن به یه...

وقتی چشم هات رو ببندی  اون ها هنوز هم دارن به یه...

امام محمد عسگری چرا (گ) داره عربا که (گ) ندارن... تا...

امام محمد عسگری چرا (گ) داره عربا که (گ) ندارن... تا...

محسن جان

محسن جان

چرا هفت تیر ، شیش تا تیر داره ؟ ... تا حقایقی دیگر...

چرا هفت تیر ، شیش تا تیر داره ؟ ... تا حقایقی دیگر...

درون گر و جن - میم سریال فرندز

درون گر و جن - میم سریال فرندز

من تو همه عکسا-احمدی نژاد

من تو همه عکسا-احمدی نژاد

وقتی صدای باز شدن چیپس میشنوم-میم گربه

وقتی صدای باز شدن چیپس میشنوم-میم گربه

یه intp تا ساعت ها بعد از اینکه سر کلاس از خواب...

یه intp تا ساعت ها بعد از اینکه سر کلاس از خواب...

وقتی همه چی عادی و دارم گیم پلی میدم... وقتی بچه...

وقتی همه چی عادی و دارم گیم پلی میدم... وقتی بچه...

میم روحانی در لیموزین-میم داف بلند کردن روحانی

میم روحانی در لیموزین-میم داف بلند کردن روحانی

میم نشستن اسکلت پشت سیستم|وقتی میخوام فیلترشکنم...

میم نشستن اسکلت پشت سیستم|وقتی میخوام فیلترشکنم...

میم خام نشستن اسکلت پشت سیستم|وقتی میخوام یه...

میم خام نشستن اسکلت پشت سیستم|وقتی میخوام یه...

میم نشستن پنگوئن-میم قهر کردنم

میم نشستن پنگوئن-میم قهر کردنم

سلام... سیب می قولی؟... وایسا می قولی یا نه؟... ... ... ...

سلام... سیب می قولی؟... وایسا می قولی یا نه؟... ... ... ...

من وقتی انتظار می کشم تا gta onlineبالا بیاد

من وقتی انتظار می کشم تا gta onlineبالا بیاد

ممد بعد از اومدن سبحان

ممد بعد از اومدن سبحان

... من اسکلت حق گو هستم و با یک فکت دیگه اومدم تا شما...

... من اسکلت حق گو هستم و با یک فکت دیگه اومدم تا شما...

اون هایی که منتظرن مترزک کلاه شو در بیاره ... فالور...

اون هایی که منتظرن مترزک کلاه شو در بیاره ... فالور...

میم صدا کردن گربه - دوست زیر آبی

میم صدا کردن گربه - دوست زیر آبی

رفیق  ناباب

رفیق ناباب

میم خام صدا کردن گربه-میم وقتی خراب کاری کردم

میم خام صدا کردن گربه-میم وقتی خراب کاری کردم

میم خام صدا کردن گربه-میم منو داداشم وقتی غذا...

میم خام صدا کردن گربه-میم منو داداشم وقتی غذا...

میم خام صدا کردن گربه-میم وقتی یکی داره ازم تعریف ...

میم خام صدا کردن گربه-میم وقتی یکی داره ازم تعریف ...

میم خام صدا کردن گربه-میم  واکنش خانوادم وقتی یه...

میم خام صدا کردن گربه-میم واکنش خانوادم وقتی یه...

میم کارتونی دو عاشق | وقتی پشه نیشش میزنه

میم کارتونی دو عاشق | وقتی پشه نیشش میزنه

میم کارتونی دو عاشق | وقتی میگه من خوشگل ترم یا...

میم کارتونی دو عاشق | وقتی میگه من خوشگل ترم یا...

میم کارتونی دو عاشق | وقتی میگه هر کاری بگی میکنم

میم کارتونی دو عاشق | وقتی میگه هر کاری بگی میکنم

میم انیمیشن ولورین | زندگی دوستام و من

میم انیمیشن ولورین | زندگی دوستام و من

من  وقتی ساندویچ خریدم ... دوستام

من  وقتی ساندویچ خریدم ... دوستام

میم مرد شکست خورده-میم وقتی بعد واتساپ...

میم مرد شکست خورده-میم وقتی بعد واتساپ...

میم مرد شکست خورده-میم وقتی سه ساعت یکی رو نصیحت...

میم مرد شکست خورده-میم وقتی سه ساعت یکی رو نصیحت...

میم اسکلت حق گو - حال و گذشته و آینده

میم اسکلت حق گو - حال و گذشته و آینده

میم اسکلت حق گو - خر تو خر

میم اسکلت حق گو - خر تو خر

میم اسکلت حق گو - 69 روز

میم اسکلت حق گو - 69 روز

میم اسکلت حق گو - شنبلیله

میم اسکلت حق گو - شنبلیله

میم اسکلت حق گو - مخترع های میمون

میم اسکلت حق گو - مخترع های میمون

میم اسکلت حق گو - صورت صورتی

میم اسکلت حق گو - صورت صورتی

میم اسکلت حق گو - اسکل و اسکلت

میم اسکلت حق گو - اسکل و اسکلت

میم اسکلت حق گو - مرگ پیاز

میم اسکلت حق گو - مرگ پیاز

میم اسکلت حق گو - هیچکس

میم اسکلت حق گو - هیچکس

میم اسکلت حق گو - مدلینگ

میم اسکلت حق گو - مدلینگ

میم اسکلت حق گو - لوبیا چیتی

میم اسکلت حق گو - لوبیا چیتی

میم اسکلت حق گو - اسکل بدون نقطه

میم اسکلت حق گو - اسکل بدون نقطه

میم اسکلت حق گو - برادر های رونالدو

میم اسکلت حق گو - برادر های رونالدو

میم اسکلت حق گو - خواستگاری

میم اسکلت حق گو - خواستگاری

میم اسکلت حق گو - تاب تاب هم بازی

میم اسکلت حق گو - تاب تاب هم بازی

میم اسکلت حق گو - ضرب المثل های ژاپنی

میم اسکلت حق گو - ضرب المثل های ژاپنی

میم اسکلت حق گو - پدر پشه ها

میم اسکلت حق گو - پدر پشه ها

میم اسکلت حق گو - تعداد نفس ها

میم اسکلت حق گو - تعداد نفس ها

میم اسکلت حق گو - بشکن تانوس

میم اسکلت حق گو - بشکن تانوس

میم اسکلت حق گو - رنگ آسمون

میم اسکلت حق گو - رنگ آسمون

میم اسکلت حق گو - معتاد اکسیژن

میم اسکلت حق گو - معتاد اکسیژن

میم اسکلت حق گو - یونانیان دروغ گو

میم اسکلت حق گو - یونانیان دروغ گو

میم اسکلت حق گو - ترک سیگار

میم اسکلت حق گو - ترک سیگار

میم اسکلت حق گو - کمپانی های مختلف

میم اسکلت حق گو - کمپانی های مختلف

میم اسکلت حق گو - هنر های رزمی

میم اسکلت حق گو - هنر های رزمی

میم اسکلت حق گو - سالمندا و ایزی لایف

میم اسکلت حق گو - سالمندا و ایزی لایف

میم گریه کردن پیتر پارکر-میم وقتی یه لحظه احساس...

میم گریه کردن پیتر پارکر-میم وقتی یه لحظه احساس...

میمگریه کردن پیتر پارکر

میمگریه کردن پیتر پارکر

میم اسکلت حق گو - ربات های گوگل

میم اسکلت حق گو - ربات های گوگل

میم اسکلت حق گو - ازدواج خر و سگ

میم اسکلت حق گو - ازدواج خر و سگ

میم اسکلت حق گو - ماهی های ریز

میم اسکلت حق گو - ماهی های ریز

میم اسکلت حق گو - شکیرا

میم اسکلت حق گو - شکیرا

میم اسکلت حق گو - زوج و فرد بودن جمعیت

میم اسکلت حق گو - زوج و فرد بودن جمعیت

میم اسکلت حق گو - اگه روده هامون پیچ در پیچ نبود

میم اسکلت حق گو - اگه روده هامون پیچ در پیچ نبود

میم اسکلت حق گو - تصمیم مغز

میم اسکلت حق گو - تصمیم مغز

میم اسکلت حق گو - وقعا چرا

میم اسکلت حق گو - وقعا چرا

میم جوکر بازی مرکب-میم من و دوست پروپلیرم

میم جوکر بازی مرکب-میم من و دوست پروپلیرم

میم اسکلت حق گو-میم پست رو لایک کن

میم اسکلت حق گو-میم پست رو لایک کن

میم اسکلت حق گو- رباتای گوگل

میم اسکلت حق گو- رباتای گوگل

میم اسکلت حق گو- ربات عاشق

میم اسکلت حق گو- ربات عاشق

میم اسکلت حق گو- تولد خرس

میم اسکلت حق گو- تولد خرس

میم اسکلت حق گو- ماهیچه

میم اسکلت حق گو- ماهیچه

میم اسکلت حق گو- شکیرا

میم اسکلت حق گو- شکیرا

میم اسکلت حق گو- زوج و فرد بودن جمعیت

میم اسکلت حق گو- زوج و فرد بودن جمعیت

میم اسکلت حق گو- پیچ در پیچ روده

میم اسکلت حق گو- پیچ در پیچ روده

میم اسکلت حق گو- مهم ترین عضو بدن

میم اسکلت حق گو- مهم ترین عضو بدن

میم اسکلت حق گو- کولر گازی

میم اسکلت حق گو- کولر گازی

میم اسکلت حق گو- اره برقی

میم اسکلت حق گو- اره برقی

میم اسکلت حق گو- سه تار

میم اسکلت حق گو- سه تار

میم اسکلت حق گو- هفت تیر

میم اسکلت حق گو- هفت تیر

میم اسکلت حق گو- بهترین ترجمه  اسپنک

میم اسکلت حق گو- بهترین ترجمه اسپنک

میم  گریه کردن پیتر پارکر

میم گریه کردن پیتر پارکر

میم کارتونی دوعاشق| امتحان کردن همسر

میم کارتونی دوعاشق| امتحان کردن همسر

میم جوانی و پیری ویلم دفو-میم وقتی برای اولین بار...

میم جوانی و پیری ویلم دفو-میم وقتی برای اولین بار...

میم جوانی و پیری ویلم دفو- میم وقتی مشروب خوردم

میم جوانی و پیری ویلم دفو- میم وقتی مشروب خوردم

میم جوانی و پیری ویلم دفو- میم وقتی برای اولین بار...

میم جوانی و پیری ویلم دفو- میم وقتی برای اولین بار...

میم جوانی و پیری ویلم دفو-میم سایت پورن هاب

میم جوانی و پیری ویلم دفو-میم سایت پورن هاب

میم جوانی و پیری ویلم دفو-میم وقتی از اینترنت...

میم جوانی و پیری ویلم دفو-میم وقتی از اینترنت...

میم گریه کردن پیتر پارکر-میم دوران کودکی

میم گریه کردن پیتر پارکر-میم دوران کودکی

میم  گریه مرد در بازی مرکب-میم وقتی احساس میکنی...

میم گریه مرد در بازی مرکب-میم وقتی احساس میکنی...

میم مرد شکست خورده

میم مرد شکست خورده

من اسکلت حق گو هستم و آمدم شما را از جهل و نادانی...

من اسکلت حق گو هستم و آمدم شما را از جهل و نادانی...

من اسکلت حق گو هستم و آمدم شما را از جهل و نادانی...

من اسکلت حق گو هستم و آمدم شما را از جهل و نادانی...

میم کارتونی دو عاشق- چرا نگفتی با دخترای دیگه داری...

میم کارتونی دو عاشق- چرا نگفتی با دخترای دیگه داری...

میم نشستن اسکلت پشت سیستم-میم من وقتی تلاش می کردم...

میم نشستن اسکلت پشت سیستم-میم من وقتی تلاش می کردم...

میم اسکلت حق گو- اسکل

میم اسکلت حق گو- اسکل

میم اسکلت حق گو- 69 روز

میم اسکلت حق گو- 69 روز

میم اسکلت حق گو- اولین روز هفته گیاهان

میم اسکلت حق گو- اولین روز هفته گیاهان

میم اسکلت حق گو- مخترع میمون

میم اسکلت حق گو- مخترع میمون

میم اسکلت حق گو- پیراهن صورتی

میم اسکلت حق گو- پیراهن صورتی

میم اسکلت حق گو- مرگ پیاز

میم اسکلت حق گو- مرگ پیاز

میم اسکلت حق گو- بشکن تانوس

میم اسکلت حق گو- بشکن تانوس

میم اسکلت حق گو- بشکن تانوس 2

میم اسکلت حق گو- بشکن تانوس 2

میم اسکلت حق گو- رنگ اقیانوس

میم اسکلت حق گو- رنگ اقیانوس

میم اسکلت حق گو- معتادان

میم اسکلت حق گو- معتادان

میم اسکلت حق گو- یونانیان دروغگو

میم اسکلت حق گو- یونانیان دروغگو

میم اسکلت حق گو- ترک سیگار

میم اسکلت حق گو- ترک سیگار

میم اسکلت حق گو- مشتری شرکت سیگار

میم اسکلت حق گو- مشتری شرکت سیگار

میم اسکلت حق گو- مشتری شرکت کا.دوم

میم اسکلت حق گو- مشتری شرکت کا.دوم

مم اسکلت حق گو- ایزی لایف سالمندا

مم اسکلت حق گو- ایزی لایف سالمندا

میم گریه کردن پیتر پارکر- میم چرا اخراج شدی

میم گریه کردن پیتر پارکر- میم چرا اخراج شدی

میم اسکلت حق گو- هوای تنفسی

میم اسکلت حق گو- هوای تنفسی

میم اسکلت حق گو- سیم لخت

میم اسکلت حق گو- سیم لخت

میم اسکلت حق گو- مسئول گازرسانی جهنم

میم اسکلت حق گو- مسئول گازرسانی جهنم

میم اسکلت حق گو- عن زنبورا

میم اسکلت حق گو- عن زنبورا

میم اسکلت حق گو- حقایق پزشکی

میم اسکلت حق گو- حقایق پزشکی

میم اسکلت حق گو- کثیف ترین آدما

میم اسکلت حق گو- کثیف ترین آدما

میم اسکلت حق گو- دنیا دو روزه

میم اسکلت حق گو- دنیا دو روزه

میم اسکلت حق گو- انداختن پتو روی سر

میم اسکلت حق گو- انداختن پتو روی سر

میم اسکلت حق گو- هدر رفتن وقت

میم اسکلت حق گو- هدر رفتن وقت

میم اسکلت حق گو- بی گناهی لک لک ها

میم اسکلت حق گو- بی گناهی لک لک ها

میم اسکلت حق گو- مرگ آخرین نفر

میم اسکلت حق گو- مرگ آخرین نفر

میم اسکلت حق گو- اسم دخترا تو شبکه های مجازی

میم اسکلت حق گو- اسم دخترا تو شبکه های مجازی

میم اسکلت حق گو- در باز است

میم اسکلت حق گو- در باز است

میم اسکلت حق گو- خاصیت آبجوش

میم اسکلت حق گو- خاصیت آبجوش

میم اسکلت حق گو- غذای کثیف

میم اسکلت حق گو- غذای کثیف

میم اسکلت حق گو- دشمن زیاد

میم اسکلت حق گو- دشمن زیاد

میم اسکلت حق گو- مرگ سالانه

میم اسکلت حق گو- مرگ سالانه

میم اسکلت حق گو- ساعت 12 شب

میم اسکلت حق گو- ساعت 12 شب

میم اسکلت حق گو- حاملگی خر

میم اسکلت حق گو- حاملگی خر

میم نشستن پنگوئن- میم کار برای فردا

میم نشستن پنگوئن- میم کار برای فردا

میم  کارتونی دو عاشق-میم وقتی میپرسه ما الان چی...

میم کارتونی دو عاشق-میم وقتی میپرسه ما الان چی...

میم کلید روحانی-میم کلید زاپاس روحانی

میم کلید روحانی-میم کلید زاپاس روحانی

میم  گریه مرد در بازی مرکب-میم وقتی بابام عکسامو...

میم گریه مرد در بازی مرکب-میم وقتی بابام عکسامو...

میم احمدی نژاد با اشاره (۳)-میم وقتی معلما ازم جلو...

میم احمدی نژاد با اشاره (۳)-میم وقتی معلما ازم جلو...

میم کارتونی دو عاشق - رابطه ها هفته اول

میم کارتونی دو عاشق - رابطه ها هفته اول

وقتی تو تا مرحله اخر  میرم و می بازم و  باید از اول...

وقتی تو تا مرحله اخر  میرم و می بازم و  باید از اول...

وقتی اکانتم لولش از همه بالاست ... وقتی اکانتم حذف...

وقتی اکانتم لولش از همه بالاست ... وقتی اکانتم حذف...

میم اشاره اوباما-میم خوراکی تو کیفمه

میم اشاره اوباما-میم خوراکی تو کیفمه

میم  کارتونی دو عاشق- میم وقتی خوشتیپ ترین پسر...

میم کارتونی دو عاشق- میم وقتی خوشتیپ ترین پسر...

میم سریال فرندز - میم حمام کردن

میم سریال فرندز - میم حمام کردن

میم  سریال فرندز - اتوبوس

میم سریال فرندز - اتوبوس

میم خام سریال فرندز - میم حل مشکلات

میم خام سریال فرندز - میم حل مشکلات

میم کارتونی دو عاشق_ میم وقتی همه پسرا اینو میگن...

میم کارتونی دو عاشق_ میم وقتی همه پسرا اینو میگن...

میم کارتونی دو عاشق _میم وقتی دوس پسر داره

میم کارتونی دو عاشق _میم وقتی دوس پسر داره

میم فرندز - اسهال

میم فرندز - اسهال

میم فرندز - سوسک

میم فرندز - سوسک

میم فرندز - غذای مامان

میم فرندز - غذای مامان

میم کارتونی دو عاشق- میم تیپیکال پسرا

میم کارتونی دو عاشق- میم تیپیکال پسرا

میم مهندس پروفسور- میم وقتی تو خواب شاشتون میاد

میم مهندس پروفسور- میم وقتی تو خواب شاشتون میاد

میم گریه مرد در اسکویید گیم - میم سینگل بودن - میم...

میم گریه مرد در اسکویید گیم - میم سینگل بودن - میم...

میم دو عاشق-میم ما چه رابطه ای باهم داریم

میم دو عاشق-میم ما چه رابطه ای باهم داریم

میم گریه مرد در بازی اسکویید گیم - میم مقایسه قیمت...

میم گریه مرد در بازی اسکویید گیم - میم مقایسه قیمت...

میم فرندز - میم خفن

میم فرندز - میم خفن

میم فرندز - فسلم ترسناک

میم فرندز - فسلم ترسناک

میم فرندز - بیمه تکمیلی

میم فرندز - بیمه تکمیلی

میم فرندز - کاربران

میم فرندز - کاربران

میم فرندز - تو زیر زمین خونه

میم فرندز - تو زیر زمین خونه

میم کارتونی دو عاشق-میم وقتی میرم آب بخورم

میم کارتونی دو عاشق-میم وقتی میرم آب بخورم

میم ریک در واکینگ دد - میم یه چیزی بگم ناراحت نمی...

میم ریک در واکینگ دد - میم یه چیزی بگم ناراحت نمی...

میم خام کارتونی دو عاشق - میم خونه خالیه

میم خام کارتونی دو عاشق - میم خونه خالیه

میم خام سریال فرندز - درون گر و جن

میم خام سریال فرندز - درون گر و جن

میم خام سریال فرندز - میم مدرسه و امتحانات

میم خام سریال فرندز - میم مدرسه و امتحانات

میم جویی در سریال فرندز | وقتی میفهمی آدم نیستی

میم جویی در سریال فرندز | وقتی میفهمی آدم نیستی

میم خام ریک در واکینگ دد - درس خوندن

میم خام ریک در واکینگ دد - درس خوندن

میم خام سریال فرندز - میم امتحان

میم خام سریال فرندز - میم امتحان

میم خام کارتونی دو عاشق - میم حاملگی

میم خام کارتونی دو عاشق - میم حاملگی

میم خام کارتونی دو عاشق - میم حاملگی

میم خام کارتونی دو عاشق - میم حاملگی

میم سریال فرندز_ وقتی گوشیم گم میشه

میم سریال فرندز_ وقتی گوشیم گم میشه

میم چت دختر و پسر- وقتی گوشیش رو حالت پروازه

میم چت دختر و پسر- وقتی گوشیش رو حالت پروازه

میم سریال فرندز-میم دوغ آبعلی

میم سریال فرندز-میم دوغ آبعلی

میم اسکویید گیم - میم سختی زندگی

میم اسکویید گیم - میم سختی زندگی

میم چت کردن دختر و پسر| تا حالا با چند نفر بودی؟؟

میم چت کردن دختر و پسر| تا حالا با چند نفر بودی؟؟

میم وقتی یکی میخواد دست به وسایل اتاقم بزنه

میم وقتی یکی میخواد دست به وسایل اتاقم بزنه

میم دو عاشق - درونگرا

میم دو عاشق - درونگرا

میم ریک - دستشویی بدون قفل

میم ریک - دستشویی بدون قفل