میدونین اگه دوتا سیاره باهم به مشکل بخورن چی میگن…

سایر میم های ساخته شده با این تصویر